هتل بین المللی قصر طلایی واحد برتر مفتخر به دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان به هتل بین المللی قصر طلایی اهداء گردید.
این همایش که در بهمن ماه ۱۴۰۱ در مشهد برگزار گردید از ۲۵ واحد صنفی استان و ۵ واحد صنفی در سطح ملی تقدیر شد و گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان درسطح ملی به هتل بین المللی قصر طلایی اعطاء گردید.