دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده

دریافت تندیس حمایت از مصرف‌ کننده

دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده

پنجمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان خراسان رضوی با حضور وزیر محترم صمت در بهمن

ماه امسال در مشهد برگزار گردید.

 این همایش با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، ریاست محترم اتاق اصناف و جمعی از مدیران ارشد اصناف استان برگزار گردید. شایان ذکر است که جناب آقای مهندس رامش به عنوان مدیر عامل و نمایندۀ محترم هتل  بین‌المللی قصر طلایی در این رویداد شرکت نموده و مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان شدند.