بیلیارد یکی از ورزشهای جذاب و مفرح می باشد که تمامی سنین را مجذوب خود نموده است.