کافی شاپ مجموعه تفریحی و اسپا
کافی شاپ های مجموعه تفریحی و اسپا


ظرفیت: ۸ نفر


منفی ۳

کافی شاپ های مجموعه تفریحی و اسپا، دارای منو متنوع از نوشیدنی های گرم و سرد بهمراه انواع کیک و میان وعده در زمان تفریح و سرگرمی شما