منشور مهمانداری

محورهای منشور اخلاقی :
تلاش مستمر درجهت اعتلای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی جهانی که در آن زندگی می کنیم
ارائه خدمات مطلوب به میهمانان درکمترین زمان و با بالاترین کیفیت ممکن
وقت شناسی ، برخورد مناسب و رعایت ادب و احترام و نزاکت نسبت به میهمانان
نظم و انضباط و آراستگی در محیط کار در چهار چوب عرف جامعه
انجام کلیه امور محوله بر اساس رکن عدالت محوری
مفاد منشـور :
۱٫ با ارائه خدمات با کیفیت موجبات نشاط، شادابی و زمینه آشنایی با فرهنگ ایران اسلامی و ملل جهان را برای میهمانان فراهم نماییم.
۲٫ بر خورد خوش، رعایت ادب، احترام، امانتداری، صداقت، تکریم توام با رفتاری صمیمانه و دوستانه در بر خورد با میهمانان وظیفه ماست.
۳٫ یکی از اصلی ترین رسالت های هتل اعتقاد راسخ به اصول مشتری مداری و رضایت مندی میهمانان می باشد.
۴٫ ما به رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی خود مفتخریم.
۵٫ ما استقبال خود را از انتقادات و پیشنهادات میهمانان در کلیه مصادیق میهمان نوازی اعلام و ضمن ارج نهادن به نظرات میهمانان، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات استفاده می کنیم.
۶٫ ما مصمم هستیم تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار میهمانان در فضای مناسب اختصاص داده و خدمات خود را به بهترین نحو ممکن و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قراردهیم.
۷٫ انجام صحیح و سریع امور محوله میهمانان را جزو وظایف خود دانسته و در کوتاه ترین زمان ممکن خواسته هایشان را با توجه به ضوابط اجابت می نماییم.
۸٫ با توسعه دانش فردی به تقویت مهارت های شغلی، افزایش خلاقیت و نو آوری بین همکاران کمک کرده و همدیگر را درجهت تحقق اهداف هتل یاری دهیم.
۹٫ ما خدمت صادقانه به میهمانان، مورد توجه قراردادن نیازها و خواسته هایشان، کیفیت بهتر، روش های مناسب تر و وفاداری به قانون را سر لوحه کار خود قرار می دهیم.
۱۰٫ منافع مادی را هدف هتل ندانسته، بلکه وسیله ای به منظور تداوم خدمت رسانی به میهمانان و ارائه خدمات نوین به ایشان می دانیم.
۱۱٫ پایبندی به ارزش ها ی اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت، صداقت و صراحت را در دستور کار خود قرارداد ه ایم.
۱۲٫ ما با اقتدا به فرهنگ کار و تلاش، در تصمیم سازی، تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه های سازمان متبوع خود مشارکت می نماییم.
۱۳٫ فعالیت خویش را بر مبنای میهمان محوری استوار ساخته و به عنوان شریک تجاری خود، سعی در جلب اعتماد و رضایت وی داریم.
۱۴٫ همواره میهمان خود را آگاه و انتخابگر دانسته و در جهت انتخاب درست به او یاری می رسانیم.
۱۵٫ ما از نارضایتی میهمان در صورت برخورد نامناسب ناخواسته، متاثر و با فروتنی از او عذر خواهی و در نهایت افتخار از او تشکر می کنیم.
۱۶٫ از هرگونه بحث و گفتگو و پافشاری و اصرار غیر معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با میهمان خودداری و درصورت قانع نشدن با کمال احترام ایشان را جهت راهنمایی به مقامات بالاتر هتل معرفی خواهیم نمود.
۱۷٫ اظهار رضایت و حسن اعتماد میهمانان هتل نسبت به نحوه انجام وظایف شغلی ما، بهترین پاداش است که نمی توان آن را با مصادیق پاداش مادی برابر دانست، پس انتظار دریافت هر گونه هدیه یا امتیاز شخصی از سوی میهمانان را در شان خود ندانسته و از آن دوری می جوییم.
۱۸٫ ما متعهدیم که در انجام فعالیت ها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقدامات مان نداشته باشد.
۱۹٫ ما به رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط اداری و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی خود پایبندیم.
۲۰٫ کارکنان هتل به عنوان ارزشمندترین منابع محسوب شده، لذا تردیدی در اثر گذاری پندار، کردار و رفتار آنها درمیهمانان نداریم، پس با رشد و بهسازی سطح علمی و فرهنگی کارکنان زمینه تعامل با مشتریان را به بهترین نحو فراهم می نماییم.
۲۱٫ ما همواره با استفاده بهینه از منابع و امکانات سازمان و جلوگیری از اسراف و تبذیر به رعایت صرفه جویی خردمندانه و حذف تشریفات زائد، خود را مقید می دانیم.
۲۲٫ ما سعی در ایجاد، حفظ و گسترش هتلی داریم که کارکنان، به حضور در آن افتخار نمایند.