کلاب طلایی

بولینگ – واقع در طبقه دوم هتل بین المللی گلدن پالاس مشهد

بولینگ Bowling