کافی‌شاپ آتریوم مینوتا
فضایی خاص به همراه طراحی منحصر به فرد


السعه: ۲۴ فرد


الطابق السادس

فهرست مطالب

کافه آتریوم مینوتا با فضایی متفاوت در طبقه ششم هتل واقع شده است و محلی برای برگزاری رویدادهای صمیمی و خصوصی است.