خانه بازی کودک

خانه بازی کودک هتل لوکس بین المللی گلدن پالاس مشهد با مد نظر گرفتن رده سنی  ۳ تا ۷ سال محیطی جذاب و سرگرم کننده برای کودکان شما فراهم ساخته است.

 خانه بازی کودک در طبقه دوم هتل بین المللی گلدن پالاس مشهد واقع گردیده است.

همچنین، حضور والدین در خانه بازی کودک الزامیست.